Ցուցակում նշումներ կատարելու ուղեցույց


Յուրաքանչյուր փոփոխականի արդյունքը տեսնելու համար բոլոր ցուցակներից անհրաժեշտ է ընտրել առնվազն մեկ ցուցանիշ: Եթե ցանկանում եք տեսնել մեկ կամ մի քանի փոփոխական, ապա ընտրեք միայն դրանք: Ուշադրություն՝ նշումը չեղարկելու համար սեղմեք "CTRL" ստեղնը և մկնիկով նշեք տողը: Ցուցակի բոլոր տողերը նշելու համար՝ -ընտրեք ցուցակի առաջին տողն այնուհետև միաժամանակ սեղմեք "SHIFT" և "END" ստեղները: Ցուցակի տողերի ապանշման համար՝ -սեղմած պահելով "CTRL" ստեղնը միաժամանակ մկնիկի ձախ կոճակով սեղմեք ընտրված տողերի վրա: Ցուցակի տողերի ապանշման համար՝ -սեղմեք "CTRL" ստեղնը և միաժամանակ մկնիկի ձախ կոճակով ընտրեք նշված տողերը: Ցուցակից մեկից ավել տողեր ընտրելու համար՝ -մկնիկի ձախ կոճակը սեղմած պահելով անցկացրեք այն անհրաժեշտ հաջորդական տողերի վրայով: Ինչպես նաև կարեղ եք ընտրել ցուցակի անհրաժեշտ հատվածի առաջին տողը և "SHIFT" ստեղնը սեղմած պահելով ստեղնաշարի վերև և ներքև սլաքների միջոցով կատարեք ձեր ընտրությունը: -ոչ հաջորդական տողեր ընտրելու համար սեղմած պահելով "CTRL" ստեղնը մկնիկի ձախ կոճակով նշեք անհրաժեշտ տողերը: Ցուցակից հատուկ տողեր ընտրելու համար՝ -նշեք ցուցակի առաջին տողը, այնուհետև գրեք հարցման առաջին տառը: Եթե չի գտնվել հարցման ճիշտ արդյունքը, ապա շարունակեք գրել մինչև գտնեք ճիշտ արդյունքը: Ինչպես նաև կարող եք օգտագործել վերև և ներքև տանող սլաքները կամ մկնիկի կոճակները հաջորդ տողերը նայելու համար: