Աշխատավարձն ըստ ցուցանիշների և տարիների
Կատարեք ընտրություններ և էկրանի ներքևի ցուցակից նշեք աղյուսակի կամ ֆայլի ձևաչափը: . Ընտրման ուղեցույց

Ընտրեք գոնե մեկ արժեք
-ով նշված փոփոխականներից անհրաժեշտ է ընտրել առնվազն մեկ արժեք:

ըստ ցուցանիշների Ընտրեք գոնե մեկ արժեք

Ընդհանուր 75 Ընտրած

Որոնել

ըստ տարիների Ընտրեք գոնե մեկ արժեք

Ընդհանուր 11 Ընտրած

Որոնել


Ընտրված տվյալների քանակը (առավելագույն թույլատրելի քանակը 100,000 է)

Էկրանին հնարավոր է ցուցադրել մինչև 1,000 տող և 30 սյուն


Ընտրված բջիջների քանակը գերազանցում է առավելագույն թույլատրելին
Կոնտակտային տվյալներ և տեղեկատվութուն

Տեղեկատվություն

Միավոր
-
Ստեղծման ամսաթիվ
31.07.2013
Մատրից
PS-eu-19
Ծանոթագրություններ

Տողատակի ծանոթագրություններ

* 2012-2013թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով, 2012թ. համապատասխան ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ 01.01.2013թ.-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246) գործող մեթոդաբանության` գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի հաշվարկային (պայմանականորեն) դրույքաչափերը կիրառելու մեթոդով: 2012-2013թթ. աշխատավարձի ցուցանիշներում ներառված են նաև զինվորականների վարձատրության վերաբերյալ տվյալները:
** Օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձը 2013թ. հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ը սահմանվել է 35000 դրամ, իսկ հուլիսի 1-ից՝ 45000 դրամ: